Certificering van duurzaamheid van import van groene grondstoffen

- over noodzaak en mogelijkheden -

Voor de toekomst wordt een grootschalige inzet van biomassa voorzien als bron voor elektriciteit, voertuigbrandstoffen en de chemie. De visie die is geformuleerd in de transitie biomassa spreekt zelfs over 30% biomassa in de nationale energie-voorziening in 2040. Import is daarbij onvermijdelijk. Maar hoe kan dit op een duurzame wijze? Inzet van biomassa als duurzame bron, terwijl in het land van herkomst de voedselproductie in het gedrang komt of de biodiversiteit wordt aangetast, is uiteraard niet wenselijk. De vraag is dan ook aan welke criteria de import van verschillende typen biomassa moet voldoen. Hierover is het afgelopen jaar in een werkgroep binnen de energietransitie nagedacht. Dat heeft een algemene lijst opgeleverd met relevante thema’s. Daarin is bijvoorbeeld het thema water geïdentificeerd. Maar voor de ene regio is het een probleem dat biomassateelt water onttrekt aan de bodem, terwijl dit in een andere regio juist gunstig zou kunnen zijn. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is CE nu, in samenwerking met Eostra, bezig te verkennen hoe dit verder aangepakt zou kunnen worden. Daarbij wordt ook samenwerking gezocht met de ministeries van VROM en Buitenlandse Zaken. Het doel is om samen met lokale partijen in het land van herkomst concrete, regiospecifieke criteria op te stellen en ook daadwerkelijk te toetsen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Bergsma, bergsma@ce.nl of 015-2150150

Auteurs

Geert Bergsma

Delft, maart 2005

Notitie

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57