Charges for barges?

Preliminary study of economics incentives to reduce engine emissions from inland shipping in Europe

Deze studie richt zich mogelijkheden om via prijsbeleid in de binnenvaart emissies te reduceren, in het bijzonder NOx emissies. De studie laat zien dat het mogelijk is om via economische prikkels eigenaren van schepen te bewegen emissiereducerende technologie in te bouwen. De potentiële emissiereductie is aanzienlijk en technische maatregelen voor emissiereductie zijn relatief goedkoop ten opzichte van veel andere sectoren. Drie soorten prijsinstrumenten zijn nader onder de loep genomen: gedifferentieerde brandstofheffing, gedifferentieerde kilometerheffing en gedifferentieerde havengelden. Bij al deze instrumenten zijn de heffingen voor relatief schone schepen lager dan voor relatief vervuilende schepen. De belangrijkste obstakels voor de introductie van prijsinstrumenten vormen de bestaande wetgeving (in het bijzonder het Verdrag van Mannheim) en het op dit moment ontbreken van heffingen in de binnenvaart dan wel de lage niveaus van bestaande heffingen ten opzichte van de benodigde prikkels.

Auteurs

Huib van Essen
Jasper Faber

Delft, december 2004

Rapport in het Engels

Dit rapport is alleen in het Engels verkrijgbaar

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57