Circulaire economie: een belangrijk instrument voor CO2-reductie

De mens produceert veel afval en lang niet al dat afval wordt gerecycled. CE Delft heeft berekend dat als 2/3 van het huishoudelijk afval alleen al zou worden gerecycled in plaats van gestort of verbrand, er wereldwijd een afname van zes procent van de uitstoot van broeikasgassen kan worden gerealiseerd. Het onderzoek laat zien dat de circulaire economie in veel gevallen als een effectieve klimaatstrategie kan worden gezien. In een circulaire economie ligt de focus immers op vermindering, hergebruik en recycling van afval.

Auteurs

Geert Bergsma
Marijn Bijleveld
Sanne Nusselder

Delft, juni 2016

Circulaire economie: een belangrijk instrument voor CO2-reductie

Meer informatie:
Marijn Bijleveld

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57