Climate impact of potential shale gas production in the EU

Final report

In deze studie, die door AEA in samenwerking met CE Delft en Milieu voor DG Klimaatactie van de Europese Commissie is uitgevoerd, worden op basis van eerdere ramingen van de broeikasemissies van schaliegasproductie en beschikbare reductiemogelijkheden de emissies van mogelijke schaliegaswinning in de EU beter ingeschat. 

De broeikasemissies per eenheid uit schaliegas opgewekte stroom zijn geraamd op ongeveer 4-8% hoger dan voor stroomopwekking via conventionele pijpleidinggas uit Europese bronnen. Deze additionele emissies ontstaan vóór de verbrandingsfase, net name bij boorputvoltooiing, wanneer de boorvloeistof samen met het vrijgekomen methaan naar de oppervlakte wordt teruggepompt. Wanneer de emissies van boorputvoltooiing door affakkelen of afvangen worden teruggedrongen en/of gebruikt, daalt dit verschil tot 1-5%. De analyse lijkt uit te wijzen dat de emissies van uit schaliegas opgewekte stroom (het referentiescenario) 2-10% lager zijn dan die van stroom opgewekt met conventionele pijpleidinggas afkomstig van niet-Europese bronnen (Rusland, Algerije) en 7-10% lager dan die van stroom via naar Europa geïmporteerde LNG.

In onze ‘worst case’ schaliegas-scenario, waarbij alle terugstroomgassen tijdens boorputvoltooiing worden afgeblazen, zouden de emissies van via schaliegas opgewekte stroom echter vergelijkbaar zijn met de maximaal berekende emissies voor stroom opgewekt via geïmporteerde LNG of uit Rusland geïmporteerde gas.

Auteurs

Harry Croezen

Harwell, Didcot, juli 2012

het rapport

 

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11