Climate Rating of Transport Infrastructure Projects

Exploration of a methodology for including climate impacts in project appraisal

Het uitbreiden van de verkeersinfrastructuur kan grote effecten hebben op het verkeer en vervoer van de toekomst. Sommige infrastructuurprojecten dragen indirect bij aan een toename van broeikasgasemissies terwijl andere projecten juist zorgen voor reductie van broeikasgasemissies. Tot nu toe zijn de klimaateffecten niet goed geïntegreerd in de beoordelingssystematiek van infrastructuurprojecten. Om meer synergie tussen de verschillende beleidsdoelstellingen te bereiken heeft Transport & Environment samen met enkele partners CE Delft gevraagd  om een methodologie voor een klimaattoets van infrastructuurprojecten uit te werken. Dit rapport is het eindrapport van deze studie. Hoewel de studie zich primair richt op TEN-T, kunnen aanbevelingen breder worden toegepast.

Auteurs

Eelco den Boer
Huib van Essen
Arno Schroten

Delft, oktober 2011

het rapport

 Deze publicatie is uitsluitend verkrijgbaar in het Engels.

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57