CO2-reductie door gedragsverandering in de verkeerssector

Een quickscan van het CO2-reductiepotentieel en kosteneffectiviteit van een selectie van maatregelen

Naast het stimuleren van zuinigere voertuigen en duurzamere (alternatieve) brandstoffen kan de overheid de CO2-emissies van de verkeerssector ook verminderen door gedragsmaatregelen te treffen. Het gaat hierbij om maatregelen die mensen stimuleren om minder te reizen, gebruik te maken van duurzamere vervoerswijzen of hun voertuig op een efficiëntere wijze te gebruiken. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben we in deze studie via een quickscan-analyse het CO2-reductiepotentieel, de maatschappelijke kosteneffectiviteit en de benodigde beleidsinspanning voor implementatie van 18 gedragsmaatregelen in kaart gebracht.

De effecten zijn in drie varianten geanalyseerd. In de middenschatting  wordt het totale CO2-reductiepotentieel van de onderzochte gedragsmaatregelen in 2020 geschat op ca. 1,5 Mton en in 2030 op ca. 2,9 Mton. 

De studie laat zien dat gedragsmaatregelen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de beleidsdoelstellingen op het gebied van klimaat voor de mobiliteitssector. Met name maatregelen die mensen stimuleren om hun voertuig op een efficiëntere wijze te gebruiken (o.a. keuze voor zuinigere banden, eco-routing, Het Nieuwe Rijden) hebben een groot reductiepotentieel.

Auteurs

Huib van Essen
Arno Schroten
Matthijs Otten
Maarten t Hoen

Delft, november 2014

CO2-reductie door gedragsverandering in de verkeerssector
Summary

 

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11