CO2 standards and labels for heavy duty vehicles

A comparative analysis of design options

Dit is een studie over de vormgeving van een CO2-norm voor zware wegvoertuigen (vrachtauto’s en bussen). Vijf opties voor de vormgeving van een CO2-norm, die zijn toegepast in andere landen en/ of die worden overwogen voor de EU, zijn onderzocht:  
  • een norm voor de motor + een norm de rest van het voertuig 
  • een norm voor de motor + een norm voor de transmissie
  • een norm voor het hele voertuig
  • een combinatie van normen per voertuigcomponent
  • een norm voor de motor + een norm voor de transmissie + een norm voor de rest van het voertuig.

Elke optie is beoordeeld op zijn effectiviteit, marktinvloeden, technische haalbaarheid, en de gevolgen voor de huidige wetgeving (zoals link met Euro-normen). De studie is gebaseerd op literatuuronderzoek en op elf interviews met experts, beleidsmakers, producenten en NGO's.

Auteurs

Huib van Essen
Arno Schroten

Delft, november 2013

CO2 standards and labels for heavy duty vehicles

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57