Comparing the Green Gold Label CO2 Calculation Methodology with the NTA8080 Standard

In dit rapport wordt een gedetailleerde verantwoording gegeven van de door CE Delft uitgevoerde vergelijking van de NTA8080 en de Green Gold Label (GGLS8) CO2-certificeringssystemen. Om tot een robuuste vergelijking van deze twee standaards te komen werd niet alleen de toegepaste wiskundige methodologie voor berekening van  broeikasgasemissies vergeleken, maar ook  de respectievelijke certificeringsprocedures. Voor enkele van de termen in de emissiebalansvergelijkingen konden geen specifieke formules of berekeningsmethoden worden vastgesteld, maar als precieze CO2-reductiegegevens beschikbaar zijn, kunnen de GGLS8 en NTA8080 CO2-rekenmethodieken als gelijkwaardig worden beschouwd. De met de beide standaards berekende minimum broeikasgasemissiebesparingen bleken lichtelijk te verschillen. Deze discrepantie zou kunnen leiden tot een keuze voor één standaard boven de andere, teneinde een ‘gunstiger’ minimumeis te verkrijgen. Omdat de certificeringsregels voor onafhankelijke certificatie-organisaties ruwweg uniform zijn, kunnen de respectievelijke resultaten als even geloofwaardig worden beschouwd.

Auteurs

Geert Bergsma
Harry Croezen

Delft, januari 2013

Comparing the Green Gold Label CO2 Calculation Methodology with the NTA8080 Standard

 

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11