Compensatie van milieudruk als gevolg van hogere economische groei

Een wetenschappelijke analyse van de beleidspraktijk in Nederland

In deze studie wordt gekeken naar de relatie tussen economische groei en milieudruk. Specifiek wordt de vraag beantwoord of een hogere economische groei dan verwacht gecompenseerd zou moeten worden via een tijdelijke aanpassing van de begroting van het ministerie van VROM. Het rapport stelt dat een hogere economische groei tot een hogere milieudruk zal leiden. Compensatie is nodig als er in het milieubeleid absolute doelstellingen zijn afgesproken die niet in absolute taakstellingen over de sectoren zijn verdeeld. Dat geldt voor een aanzienlijk deel van het Nederlandse milieubeleid. Methoden om de extra milieudruk te berekenen worden behandeld in deze studie en voorstellen worden gedaan om sneller de extra milieudruk te berekenen zodat deze in een eerder stadium kan worden meegenomen in het beleidsproces, zoals in 2000 en 2001 is gebeurd bij de behandeling van de zogenaamde "compensatiegelden" door de Tweede Kamer.

Auteurs

Sander de Bruyn

Delft, augustus 2002

Notitie

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57