De andere kant van distributieland

Hoe duurzaam is het Nederlandse goederenvervoer?

In deze studie voor de Stichting Natuur en Milieu heeft CE een groot aantal ontwikkelingen bij het goederenvervoer geïnventariseerd die te maken hebben met verschillende duurzaamheidsthema’s. Een selectie van de resultaten:
  • Nederland heeft één van de meest transportintensieve economieën van Europa.
  • Hoewel slechts 2% van de geregistreerde voertuigen vrachtauto is, veroorzaakt goederenvervoer ca. 26% van de totale externe kosten van verkeer.
  • Het transportvolume groeit met gemiddeld ca. 3% per jaar, toekomstprognoses laten nog geen afvlakking van de groei zien. Het bezit en –gebruik van bestelauto’s, die ook veel voor goederenvervoer worden ingezet, groeit zelfs nog harder.
  • De CO2-emissies van goederenvervoer in Nederland zijn in de periode 1990-2000 met 37% toegenomen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de groei van het wegvervoer. De verwachting is dat deze emissies verder stijgen, met 50% in de periode 2000 tot 2010.
  • De emissies van NOx en PM10 laten wel een daling zien, vanwege de steeds verdere aanscherping van de emissie-eisen in het wegverkeer.
  • Goederenvervoer draagt in belangrijke mate bij aan gezondheidsschade en hinder door luchtvervuiling en geluidsoverlast langs wegen.

Auteurs

Bettina Kampman

Delft, februari 2004

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57