De milieueffecten van zoutopwekking

Bij AVI Amsterdam wordt een semidroge gasreiniging gecombineerd met een natte gasreiniging. Helaas zijn tijdens de bouw van de AVI de eisen voor emissies naar lucht aangescherpt waardoor de oorspronkelijk geplande se-midroge gasreiniging niet meer voldoende was en een natte gasreiniging moest worden nageschakeld. Deze combinatie gebruikt veel chemicaliën en levert veel te storten gevaarlijk afval. Om hier wat aan te doen is door AVI Amsterdam een opwerkingsproces ontwikkeld, waarbij de reststoffen van het semidroge gasreinigingsproces worden gemengd met de spui van het natte gasreinigingsproces. Het resultaat is een reductie van het gebruik aan chemicaliën en de productie van een CaCl2-oplossing, die in principe afzetbaar is als grondstof. Ook neemt de hoeveelheid te storten residu af en is de kwaliteit van het residu veel beter dan van het gevaarlijke afval dat nu moet worden gestort. Wel vergt de opwerking aanzienlijke hoeveelheden energie. CE heeft een LCA uitgevoerd waarin de voordelen van het opwerkingsproces zijn afgewogen tegen de toename in energieverbruik. Ook is een globale economische analyse uitgevoerd. Uit de studie blijkt dat de opwerking qua milieubelasting een duidelijke reductie geeft wanneer de CaCl2-oplossing ook daadwerkelijk kan worden afgezet. Maar ook als dit niet mogelijk is – en de oplossing moet worden geloosd – is er nog steeds een kleine afname van de milieubelasting. Ook biedt het proces economische voordelen.

Auteurs

Harry Croezen

Delft, december 2003

Hoofdrapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57