De netto CO2-emissie van hergebruik en energieproductie uit afval vergeleken

De inzet van afval voor elektriciteitsproductie kan leiden tot een hogere milieubelasting en onnodige kosten. Inzet van afval bij elektriciteitsproductie leidt tot CO2-emissiereductie in deze sector doordat het de inzet van kolen en gas voorkomt. Indien het afval echter wordt onttrokken van andere vormen van hergebruik, leidt dat tot milieuverlies op die plaats. CE heeft voor afvalhout, kippenmest, ingezameld papier en kunststof uitgezocht of dit elkaar compenseert. Uit het onderzoek komt naar voren dat de inzet van:
  • afvalhout geschikt voor herverwerking;
  • kippenmest en
  • ingezameld papier
In de energiesector tezamen maximaal een toename van de netto CO2-emissie van 2 Mton CO2 per jaar zou kunnen veroorzaken. Als al deze stromen bovendien gesubsidieerd gaan worden als groene stroom met ongeveer 16 cent per kWhe subsidie en belastingkorting dan zou dit de Nederlandse overheid nodeloos een half miljard gulden per jaar kunnen kosten. Geadviseerd wordt door CE om de REB ontheffing en andere duurzame energie stimulansen voor deze stromen niet te laten gelden. Voor kunststof is het CO2 netto resultaat van maximaal recyclen of van maximaal inzetten als brandstof vrijwel gelijk.

Auteurs

Geert Bergsma
Harry Croezen

Delft, juli 2001

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57