De rol van eindgebruikers in relatie tot systeemintegratie

Advies aan de topsector Energie

De Topsector Energie vroeg om advies wat de korte- en middellange termijnacties zijn waar de overheid, de industrie en onderzoekers zich de komende jaren op moeten richten in onderzoek, ontwikkeling en toepassing van vraagflexibiliteit. In een consortium met Berenschot en Overview hebben we dit uitgewerkt in dit rapport. Het rapport is een opmaat voor een routekaart vraagflexibiliteit.

Flexibele vraag moet er toe bijdragen dat de toekomstige elektriciteitsvoorziening in balans blijft, ook met steeds meer variaties door duurzame energie (wind- en zonne-energie) en minder centrales. Waar tot voorheen de centrales alle variaties opvingen, zal dat in de toekomst minder vanzelfsprekend zijn.

De slimme eindverbruiker kan die rol gaan opvangen. Er is een enorm groot aantal technieken waarmee de energievraag flexibel kan worden ingevuld. In het rapport hebben we dit systematisch in beeld gebracht voor de industrie, MKB/utiliteit, en de huishoudens inclusief hun rol in het elektrisch opladen van auto’s. 

Naast de vele technische mogelijkheden hebben we ook naar gedragsmatige aspecten, de marktkant en kansen voor Nederland gekeken. Ook is naar voren gekomen dat er een verandering van regelgeving nodig is om de flexibiliteitsopties te ontsluiten voor de eindgebruiker.

Hoofdpunten van de routekaart zijn op 21 april 2015 toegelicht op het congres Systeemintegratie van de Topsector Energie in Apeldoorn.

Auteurs

Frans Rooijers
Arno Schroten
Benno Schepers
Maarten Afman

Utrecht, april 2015

De rol van eindgebruikers in relatie tot systeemintegratie

 

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11