De weg naar een energieneutrale gemeente

Studie naar strategieën om de gemeente Delft energieneutraal te maken

De studie heeft tot doel inzicht te verschaffen in de strategieën die gevolgd kunnen worden om Delft energieneutraal te maken en daarbij aan te geven wat de beleidsconsequenties zijn. De studie is bedoeld om de discussie in de gemeenteraad te faciliteren. Als onderdeel van het project zijn meerdere workshops georganiseerd, waarbij ook gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd.

In het rapport wordt besproken welke redenen er zijn om energieneutraal te willen worden, wat daarvan de consequenties zijn, en de afhankelijkheden van beleid van Rijk en EU en van de mate waarin lokale stakeholders (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties) meedoen.

De te volgen strategie bestaat uit twee hoofdelementen:

  1. Een basis die, los van welke inkleuring vervolgens gekozen wordt, in elke strategie terugkomt. Deze basis wordt gevormd door een programma met een belangrijk accent op het besparen van energie en het toepassen van warmtedistributie. Met name bij het besparen van energie is de meeste winst te boeken en zijn de risico’s het kleinst. Het is van groot belang deze basis stevig neer te zetten en ervoor te pleiten dit de komende bestuursperioden te blijven doen. Onderdeel van de basis is ook zelf het goede voorbeeld te geven, onder andere door eigen bestaande gebouwen energiezuinig te maken en daar breed en vaak over te communiceren richting burgers en bedrijven. Als in deze lijn voldoende resultaten worden geboekt kan de nadruk in het gemeentelijk beleid langzaam verschuiven naar het opwekken van duurzame energie.
  2. Bovenop deze basis een pakket maatregelen dat afhankelijk is van de inkleuring die de opeenvolgende besturen en gemeenteraden daaraan willen geven. Ten behoeve van deze inkleuring zijn drie beelden ontwikkeld:
  • Groen Delft;
  • Saamhorig Delft; en
  • Innovatief Delft.

Auteurs CE

Cor Leguijt
Lonneke Wielders

Delft, maart 2011

het rapport

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14