De werkelijke kosten van verkeer

Overzicht van externe kosten en de relatie met prijsbeleid

Over de zogenoemde ‘internalisatie van externe kosten van het verkeer’ is de afgelopen vijftien jaar veel geschreven, nagedacht en gediscussieerd. De toename van wetenschappelijke inzichten heeft tot dusverre echter onvoldoende geleid tot eensgezindheid van beleidsmakers, politici, bedrijfsleven en milieugroeperingen. Daarom heeft de Stichting Natuur en Milieu CE gevraagd om de belangrijkste theoretische, empirische en beleidsmatige inzichten rond ‘externe effecten’, de financiële waardering en vervolgens de internalisatie ervan op een rij te zetten. Dit gebeurt aan de hand van een reeks ‘frequently asked questions’ die soms een kort maar ook soms een uitvoerig antwoord vereisen. In een werkconferentie met enkele tientallen bij prijsbeleid betrokken partijen zijn de belangrijkste bevindingen besproken.

Delft, december 2002

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57