Driving renewable energy for transport

Next generation policy instruments for renewable transport (RES-T-NEXT)

Voor het tegengaan van klimaatverandering is het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in transport (RES-T) cruciaal. Omdat het vervoer thans vrijwel geheel op conventionele brandstoffen draait en daarmee een significant aandeel in de mondiale CO2-uitstoot heeft, is de transitie naar RES-T een belangrijk onderdeel van het bredere klimaatbeleid. Deze transitie vereist veranderingen in drie dimensies: het wagenpark, de energie-infrastructuur en energiedragers. De vereiste veranderingen zijn afhankelijk van de gekozen technologische route: elektrische voertuigen/accu’s, waterstof, of biobrandstoffen. In deze studie worden voor elke route en voor alle drie de dimensies de belangrijkste obstakels in kaart gebracht, individuele beleidsinstrumenten geëvalueerd en een algehele beleidsstrategie uiteengezet om deze obstakels te slechten. In dit rapport gaat de aandacht voornamelijk uit naar het stedelijke wegvervoer.

Auteurs

Huib van Essen
Bettina Kampman
Arno Schroten
Matthijs Otten
Anouk van Grinsven
Maarten t Hoen

Utrecht, november 2015

Driving renewable energy for transport
Presentation

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57