Duurdere diesel

Een berekening van de effecten van een verhoging van de dieselaccijns met 10ct/l

In deze studie hebben we, in opdracht van Milieudefensie, de effecten berekend van een jaarlijkse verhoging van de dieselaccijns met 3,33 ct/l in de periode 2005 t/m 2007 (totaal 10 ct/l). We brengen daarbij de gevolgen in kaart voor de CO2 en NOx uitstoot van het wagenpark, de overheidsinkomsten en de brandstofmix. Daarnaast besteden we ook specifiek aandacht aan de effecten op veelrijders onder de personenauto’s en vrachtverkeer, en geven we een ruwe inschatting van het effect op files. We concluderen o.a. dat de accijnsverhoging zowel de CO2- als ook de NOx-emissies verminderd, in 2010 met respectievelijk 0,5 ± 0,3 Mton en 4,9 ± 1,8 kton. De inkomsten van de overheid nemen door deze maatregel toe, naar verwachting met € 160 – 350 miljoen in 2010. Milieudefensie heeft de resultaten van deze studie vervolgens gebruikt als achtergrondrapport voor haar campagne ‘Dirty Diesel Duurder!’.

Auteurs CE

Bettina Kampman

Delft, april 2004

Notitie

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32