Duurzaam inkopen in Den Haag

Prioriteitstelling en aanbevelingen voor de praktijk

De gemeente Den Haag is actief met verdere verduurzaming, door aanscherping van het duurzaam inkoopbeleid. De gemeente scoort goed in de landelijke evaluaties van de huidige beperkte set duurzamere inkoopcriteria en heeft CE Delft benaderd om haar bij deze verdere verbetering te ondersteunen. Den Haag wil als eerste stap een beperkt aantal aspecten (met de grootste milieu-impact) van het inkoopportfolio, op orde brengen. CE Delft is gevraagd via een quickscan de onderdelen van het inkoopportfolio te identificeren die de grootste milieu-impact hebben. Vervolgens is een plan van aanpak gemaakt, gericht op het beperken van de milieu-impact door aanpassing van het inkoopbeleid.

Auteurs

Geert Bergsma
Marijn Bijleveld
Marit van Lieshout

Delft, januari 2014

Duurzaam inkopen in
Den Haag

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57