Duurzaamheidstoets BWI Lage Weide, fase 1

Eneco betrekt CE Delft als externe, onafhankelijke en deskundige partij bij de ontwikkeling van de BioWarmte Installatie Lage Weide in Utrecht, om het plan te toetsen op duurzaamheid en aan te geven waar verbeteringen mogelijk zijn en waar mogelijk risico’s in de keten aanwezig zijn. CE Delft heeft daarvoor een drietal rapporten geschreven:
  1. Schoon resthoutverbranding voor de verduurzaming van stadsverwarming in Utrecht. Eneco heeft CE Delft gevraagd om een onafhankelijke toets uit te voeren op alle geuitte bezwaren, van biomassaherkomst tot luchtkwaliteit.
  2. Duurzaamheidstoets BWI. Een onderzoek om te toetsen in welke mate het plan voldoet aan duurzaamheidsaspecten van de NEN NTA8080-richtlijn (energetisch rendement, CO2, biodiversiteit, bodemkwaliteit), inzichtelijk te krijgen waar verbeteringen mogelijk zijn en waar mogelijk risico’s in de keten aanwezig zijn.
  3. Nader onderzoek naar duurzaamheidsrisco’s gerelateerd aan gebruik van tak –en tophout (hout uit beheerd bos). Een onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van een aanbeveling volgende uit de duurzaamheidstoets.

Auteurs

Harry Croezen

Delft, juli 2016

Duurzaamheidstoets BWI Lage Weide, fase 1

Meer informatie:
Harry Croezen

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11