Duurzame aanbesteding

Integratie van milieueisen in de aanbesteding van Regio Taxi Haaglanden

Het doel van dit project was om te komen tot een voorstel voor de opname van milieueisen in het Programma van Eisen voor de aanbesteding van de Regio Taxi Haaglanden. Daartoe is een inventarisatie gemaakt van de technische stand van zaken en de kostenaspecten van de eventuele inzet van schonere technologieën. In het bijzonder is gekeken naar twee specifieke maatregelen: een maximale leeftijdseis voor voertuigen van 6 jaar en een maatregel waarbij bovenop de maximale leeftijdseis een verplichting komt om voertuigen te voorzien van een roetfilter. Het uiteindelijke advies aan het Stadsgewest Haaglanden luidt om in het Programma van Eisen de verplichting op te nemen gebruik te maken van dieselvoertuigen met roetfilters, in combinatie met de mogelijkheid tot inzet van andere brandstof(fen) of hybride voertuigen.

Auteurs

Arno Schroten

Delft, maart 2006

Duurzame aanbesteding

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57