Duurzame kansen voor het Zeeuwse MKB

Strategie en uitvoeringsplan 2004-2008

Voor Zeeuwse ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf die kansen zien om hun bedrijf via duurzaam ondernemen te versterken, bestaan in de periode 2004-2008 verschillende mogelijkheden om ondersteuning te krijgen voor hun initiatieven. Duurzaam ondernemen lijkt tot dusver vooral een zaak van grote industriële bedrijven, van multinationals. Toch zijn steeds meer ondernemers in het MKB zich bewust van de maatschappelijke eisen die aan ze worden gesteld, en de kansen die daaruit voortvloeien. Het is ook geenszins onwil, maar eerder nog onmacht dat duurzaam ondernemen zich nog geen brede basis heeft verworven bij deze groep bedrijven. Vandaar dat in Zeeland ruim de tijd genomen is om in kaart brengen via welke lijnen het MKB daarbij zo effectief mogelijk kan worden ondersteund.

Delft, maart 2004

Hoofdrapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57