Duurzame winst!: De milieuwinst van de groenregeling inzichtelijk gemaakt

Achtergronddocument

Dit achtergronddocument biedt zicht op de milieuwinst van de Regeling Groen Beleggen. Deze regeling zorgt voor een fiscaal voordeel ter grootte van 2,5% voor beleggers in groenfondsen. In samenwerking met KPMG Milieu heeft CE een methodiek ontwikkeld waarmee de milieuwinst van deze fiscale subsidie kan worden bepaald. Tevens heeft CE de milieuwinst in geld uitgedrukt, uitgaande van het staande milieubeleid en de intentie om dit milieubeleid kosteneffectief in te vullen. Uit de berekeningen van de milieuwinst en economische winst blijkt dat de groenprojecten voor EUR 50 miljoen aan milieuwinst opleveren, tegenover kosten van EUR 30 miljoen. Daarnaast zorgt de groenregeling voor vergroting van maatschappelijk bewustzijn bij banken, beleggers en ondernemers en stimuleert het de ontwikkeling van nieuwe productietechnieken. In het adviesdocument dat bij KPMG Milieu op te vragen is, worden de resultaten gepresenteerd met een korte introductie van de gebruikte methodieken, terwijl het achtergrondrapport dieper in gaat op de gebruikte methodiek. De resultaten worden daarin ook nader toegelicht. De studie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VROM en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Auteurs

Geert Bergsma

Delft, september 2002

Achtergronddocument

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57