ECMT study on transport pricing*

Op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft CE een bijdrage geleverd aan het internationale project 'Reforming transport taxes (2003)'. Doel van dit project, gefinancierd door de Europese Conferentie van Verkeersministers (ECMT) en de Europese Commissie, is om inzicht te krijgen in de gevolgen van een 'optimaal' prijsbeleid in het verkeer. Hiertoe zijn milieu- ongevals- en filekosten doorgerekend bij spoor- weg- en waterverkeer in Groot-Brittannie, Frankrijk, Duitsland, Finland en Nederland. Het blijkt dat:
  • files sterk afnemen bij een relatief geringe afname van automobilliteit,
  • OV kan winnen in de stad maar het op het platteland moeilijker zal krijgen;
  • in het goederenvervoer, wegvervoer en binnenvaart afnemen en de reactie bij spoorvervoer sterk afhangt van de mate waarin infrastructuurkosten worden doorberekend;
  • de belastingopbrengsten uit de gehele verkeerssector zullen stijgen en dat de infrastructuurkosten hiermee ruim kunnen worden gedekt.

Paris, december 2002

Het volledige rapport is alleen in het engels verkrijgbaar bij de ECMT (www.oecd.org/cem) of bij books@turpinltd.com, tel.: +44 1462 687552 ISBN: 92-821-0317-X (75 2003 10 1 P)(Reforming transport taxes)

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57