Eco-efficiency. Van idee tot bruikbaar concept*

Eco-efficiency – net als kernfusie een eeuwige belofte, of een concept met mogelijkheden ook op korte termijn? Het voorliggende rapport ‘Eco-efficiency, van idee tot bruikbaar concept’ geeft het antwoord, en dat luidt positief: zowel voor bedrijven als overheden en maatschappelijke organisaties valt met eco-efficiency een wereld te winnen. Maar dan moet wel worden gemikt op ambitieuze doelstellingen, en moeten stappen worden gezet die de eerste schreden op weg naar een transitie naar een duurzame samenleving zullen blijken te zijn. Het rapport bestaat uit twee delen: een literatuurstudie en een eindrapport van het project. Beide zijn apart verkrijgbaar. Het eindrapport is tot stand gekomen via sessies van een denktank met deelnemers uit het bedrijfsleven, en via een serie werkbijeenkomsten met actoren die te maken hebben met eco-efficiency. Met hen is een beeld ontstaan van de inhoud van het begrip eco-efficiency, van de plaats die eco-efficiency in bedrijfsbeleid kan innemen, van de mogelijkheden van overheden om eco-efficiency te bevorderen, en van de rollen die andere actoren in het verlengde hiervan kunnen spelen. De weerslag vindt u in de rapportage.

Auteurs

Martijn Blom
Frans Rooijers

Delft, december 2001

eindrapport
literatuurstudie

Dit rapport wordt verspreid door: Ministerie van VROM Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Reeksnummer: vrom FD 05120/a/01-02 14552/176

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11