Economic impacts of MRV of fuel and emissions in maritime transport

In juni 2013 heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel gelanceerd om een Europees systeem in het leven te roepen voor monitoring, rapportage en verificatie (MRV) van de CO2-emissies van grote schepen die EU-havens aandoen.

Het brandstofverbruik van schepen kan op verschillende manieren worden gemonitord. In dit rapport
worden de kosten en nauwkeurigheid van de diverse methoden geanalyseerd. Methoden met lage investeringskosten gaan over het algemeen gepaard met hogere kosten voor monitoring en rapportage. De nauwkeurigheid van de diverse methoden verschilt aanzienlijk: van ongeveer 5% voor bunkerafleveringsbonnen tot mogelijk minder dan 0,5% voor brandstofstroommeting.

Voor de potentiële milieuwinst kan dit ook gevolgen hebben. Terwijl MRV niet uit zichzelf tot verbeterde brandstofefficiëntie zal leiden, kunnen nauwkeurige gegevens over brandstofverbruik wel een basis verschaffen voor effectieve acties in die richting. Dat minder nauwkeurige methoden tot efficiëntieverbeteringen zullen leiden is immers onwaarschijnlijk.

Auteurs

Jasper Faber
Dagmar Nelissen

Delft, januari 2014

Economic impacts of MRV of fuel and emissions in maritime transport

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57