Economische kansen voor de circulaire economie in de provincie Zeeland

Aanbevelingen aan de provincie Zeeland ten behoeve van de Beleidsnota Economische Agenda 2016-2019

De SER Zeeland heeft CE Delft opdracht gegeven om de kansen van een circulaire economie voor de provincie Zeeland in kaart te brengen evenals de maatregelen en acties om de economische kansen van een circulaire economie te verzilveren. Dit advies kan gezien worden als een aanscherping en verbreding van het al uiteen gezette kader in de Kadernota Economische Agenda 2.0 van de provincie Zeeland (2016-2019). CE Delft heeft voor dit project een intensieve verkenning van (technische) mogelijkheden uitgevoerd  om in Zeeland in de chemie, de bouw, de agrofoodsector en de recreatiesector circulaire initiatieven die in de startblokken staan maar net nog een zetje nodig hebben te identificeren. Daarvoor is met veel sleutelstakeholders gesproken en is zijn per sector een aantal icoonproject verder geanalyseerd. Op basis van deze grondige analyse zijn aanbevelingen gedaan voor provinciaal beleid.

Auteurs

Geert Bergsma
Marit van Lieshout
Geert Warringa
Sanne Nusselder

Delft, juni 2016

Economische kansen voor de circulaire economie in de provincie Zeeland

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Geert Bergsma

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11