Een klimaatneutrale warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving update 2016

De route naar een klimaatneutraal Nederland

In een gebouwde omgeving met een klimaatneutrale warmtevoorziening worden diverse technieken gebruikt om woningen te verwarmen zonder CO2-emissie. Welke techniek kostentechnisch het gunstigst is, hangt af van de locatie en de aard van de bebouwing. Isoleren van woningen kan prijstechnisch interessant zijn, maar in veel gevallen zijn de kosten hoger dan de baten, ook bij gebruik van duurder gas/elektriciteit. Daar waar restwarmte en geothermie beschikbaar zijn worden deze in de komende decennia toegepast. Uit deze studie blijkt dat gas, eerst aardgas en later hernieuwbaar gas een belangrijke rol speelt en in veel woningen nog lang de goedkoopste manier zal zijn van verwarmen.

In dit onderzoek is per buurt (circa 12.000 buurten in Nederland) berekend wat de klimaatneutrale warmtevoorziening met de laagste kosten is voor de woningbouw in 2050 en welke rol hernieuwbaar gas hierin kan spelen. Daarnaast is de route op weg naar dit eindbeeld in kaart gebracht.

Dit onderzoek is een vervolg op de studie ‘Klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050’.  In de voorliggende studie is gebruikgemaakt van de nieuwste versie van CEGOIA. Waar in de vorige versie is gekeken naar vijftien typische buurten, berekent de nieuwe versie voor alle 12.000 buurten van Nederland de jaarlijkse kosten per warmtetechniek zowel in een klimaatneutraal eindbeeld als ook in de route op weg naar dit eindbeeld.

Auteurs

Frans Rooijers
Benno Schepers
Nanda Naber
Marijke Meyer

Delft, september 2016

Een klimaatneutrale warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving – update 2016

Meer informatie:
Benno Schepers

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57