Elektriciteitsleveranciers in kaart. Update 2015

Elk jaar presenteren de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur en Milieu, WNF, Hivos en Wise de ‘duurzaamheidsranking’ van de elektriciteitsleveranciers die actief zijn op de Nederlandse markt. In deze rapportage worden de achtergrondgegevens voor de ranking van 2015 gepresenteerd.

Op basis van deze achtergrondgegevens stellen de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur en Milieu, Wise, WNF en Hivos de vernieuwde ranking van 2015 op. Per bedrijf is informatie verzameld en gerapporteerd in de vorm van een factsheet.

Auteurs

Lonneke Wielders
Maarten Afman
Marijke Meyer

Delft, oktober 2015

Elektriciteitsleveranciers in kaart
Referentierapport

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57