Energie-etikettering: Een eerste verkenning van een productinformatiesysteem voor energie

Liberalisering van de energiemarkt zal naar verwachting leiden tot een verdergaande productdifferentiatie. Hierbij zal zowel differentiatie in het aanbod van energiediensten als in het aanbod van soorten energie plaatsvinden. Voorbeelden van het laatste zijn: aanbieden van groene stroom, al dan niet gespecificeerd naar bron, wkk-stroom, kernenergievrije en kolenvrije stroom. Zo'n groeiend aantal keuzemogelijkheden gaat hand in hand met de behoefte aan extra informatie over het product en aan warborg van de claims van de leveranciers. In opdracht van met Ministerie van VROM heeft CE onderzocht hoe een productinformatiesysteem, dat zoveel mogelijk aansluit bij wensen en eisen van kleinverbruikers van energie, er globaal uit zou moeten zien. Op basis van een tiental interviews en literatuur over landen waar een productinformatiesysteem reeds is ingevoerd (o.a. Verenigde Staten), is een globaal systeemontwerp geschetst. Uit de studie kwamen de volgende belangrijke aandachtspunten, die bij een eventuele invoering van zo'n systeem een rol spelen, naar voren: Moet het systeem al dan niet worden verplicht? en Hoeveel vertrouwen heeft de consument in een waarborgsysteem dat gebaseerd is op verhandelbare certificaten?

Delft, oktober 2000

Rapport

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11