Energiebesparing via de Wet milieubeheer

Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie

Als gemeenten structureel uitvoering geven aan de bestaande milieuregelgeving kan een zeer forse jaarlijkse energiebesparing van 58 tot 94 PetaJoule worden gerealiseerd, een hoeveelheid die overeenkomt met het energiegebruik van ongeveer een miljoen huishoudens. 

Op grond van de Wet milieubeheer moeten instellingen en bedrijven energiebesparende maatregelen nemen als deze zich binnen 5 jaar terugverdienen. Het gaat hierbij onder andere om onderwijs- en zorginstellingen, kantoren en supermarkten. Bij acht gemeenten en milieudiensten is nagegaan welk besparingspotentieel, met een terugverdientijd tot 5 jaar, ze hebben vastgesteld na 800 controles. Extrapolatie naar heel Nederland levert op dat in de dienstensector nog 41 tot 60 PetaJoule energie (38% warmte en 62% elektriciteit) bespaard kan worden en bij industriële bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen nog 17 tot 34 PetaJoule (33% warmte en 67% elektriciteit). 

Het onderzoek geeft tevens inzicht in de huidige uitvoeringspraktijk en bevat aanbevelingen van gemeenten om de uitvoering van de Wet milieubeheer verbeteren.

Auteurs

Lonneke Wielders
Cor Leguijt

Delft, mei 2013

Energiebesparing via de Wet milieubeheer

 

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11