Energiebesparingsgedrag

Verkenning t.b.v. Algemene Energie Raad

In het onderzoek voor de AER hebben we getracht de vraag te beantwoorden welke rol zachte overheidsinstrumenten (voorlichting, informatie, terugkoppeling, etc.) kunnen spelen bij het realiseren van substantiële energiebesparing. Ondanks dat er een op papier groot potentieel is worden rendabele maatregelen lang niet allemaal getroffen. Het gedrag hebben we onderzocht voor drie groepen energiegebruikers huishoudens, kleine bedrijven en automobilisten. Voor deze groepen beslaan de energiekosten geen substantieel deel van de kosten van levensonderhoud/omzet. Er is bij deze groepen veel weerstand tegen het veranderen van het gedrag zodat het leidt tot energiebesparing. Hierbij hebben we diverse soorten gedrag onderscheiden: het gedrag dat de behoeften bepaalt, het investeringsgedrag, het gebruiksgedrag, de beslissing om duurzame energie te gebruiken. De weerstand is het laagst voor investeringen in installaties en schone energiedragers bij milieubewuste en prijsbewuste consumenten. Zachte instrumenten kunnen helpen deze beslissingen tijdelijk rationeler te maken, maar kunnen op zichzelf weinig bijdragen aan substantiële, langdurige, extra energiebesparing. Ze zijn duur en spreken slechts een kleine doelgroep aan. De kracht van zachte instrumenten ligt bij het legitimeren en versterken van het effect van harde instrumenten die wel substantiële energiebesparing kunnen bewerkstelligen. CE heeft, in samenwerking met CEA, de AER geadviseerd om voor het bereiken van substantiële energiebesparing harde instrumenten in te zetten en deze gepaard te laten gaan van zachte instrumenten omdat hiermee een groter effect kan worden bereikt.

Auteurs

Frans Rooijers
Arno Schroten

Delft, april 2006

Rapport

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11