Energiebesparingspotentieel onder de Wet milieubeheer

Via de Wet milieubeheer worden bedrijven en instellingen verplicht om energiebesparing toe te passen als de maatregelen binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Uit een onderzoek van CE Delft en de DCMR Milieudienst Rijnmond blijkt dat er in heel Nederland 47 PJ (het energieverbruik van 500.000 woningen) per jaar te besparen valt, simpelweg door de Wet milieubeheer uit te voeren. Een opsteker voor iedere gemeente die actief klimaatbeleid voert. 

Het onderzoek is gebaseerd op energiecontroles die de DCMR de afgelopen jaren heeft uitgevoerd bij ca. 400 grotere instellingen, zoals middelbare scholen, verpleeghuizen en kantoren. Naast inzicht op de energieprestatie is daarbij inzicht verschaft over het nut en de noodzaak van de besparingsmaatregelen. Deze milieudoelenaanpak is ook beschikbaar op www.dcmr.nl. Als gemeenten in heel Nederland op deze manier invulling geven aan de Wet milieubeheer kan bij de eerdergenoemde typen instellingen gemiddeld tussen de 15-20% energie bespaard worden. Het gaat daarbij om rendabele maatregelen die binnen vijf jaar worden terugverdiend. Uit het onderzoek valt te concluderen dat het zin heeft voor gemeenten om systematisch energiebesparing via de Wet milieubeheer uit te voeren, omdat het een aanzienlijke besparing op het energiegebruik kan opleveren.

Auteurs

Lonneke Wielders
Cor Leguijt

Delft, april 2011

rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57