Energiediensten voor de industrie

De potentiële meerwaarde van Energy Service Companies (ESCO’s) en inpassing in de Nederlandse situatie

Energy Service Companies (ESCO’s; energiedienstenleveranciers) kunnen een rol spelen bij het vergroten van de toepassing van energiebesparing en duurzame energie in de industrie. Dat blijkt uit internationale ervaring. Dit verkennende onderzoek gaat na waarin de toegevoegde waarde van ESCO’s precies ligt, of deze ook in de Nederlandse context opgaat en welke rol de overheid in dit kader kan spelen. De toepassing van energiebesparing en duurzame energie in de industrie wordt belemmerd door factoren van marktfalen en marktbarrières. De belangrijkste conclusie van dit verkennende onderzoek is dat ESCO’s, ook in de Nederlandse context, marktbarrières weg zullen nemen of verkleinen. Ook de barrières zoals die zijn benoemd in het kader van het VEDI-project. ESCO’s kunnen geen rol spelen bij het oplossen van marktfalen. Wanneer aspecten van marktfalen door de overheid worden aangepakt, ontstaan (ook voor de ESCO’s) wel gunstigere condities om actie te nemen. De toegevoegde waarde van ESCO’s komt vooral voort uit hun bekendheid en ervaring met technieken, leveranciers, financiers, stimuleringsregelingen e.d. ESCO’s zullen zich primair richten op de middelgrote industrie. De condities voor ESCO’s zijn op dit moment goed in ons land. Dat was tot voor kort minder het geval. Geconcludeerd wordt dat de Nederlandse overheid ESCO’s niet financieel hoeft te ondersteunen. De rol van de overheid kan zich beperken tot regulering en het geven van bekendheid aan het fenomeen bij o.m. financiële instellingen.

Delft, november 2005

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57