EPL bestaande woningbouw (systematiek)

De Energie Prestatie op Locatie (EPL) is maat voor de besparing op fossiele brandstoffen in de bebouwde omgeving. Deze maat geld niet alleen voor de woning zoals in het geval van de EPC, maar voor een gehele wijk, inclusief de energievoorziening. De hoogte van de EPL kan al voor de aanvang van de bouw berekend worden, omdat bepaald bewonersgedrag is verondersteld. Het instrument biedt beleidsmakers daardoor de mogelijkheid om al in de ontwerpfase eisen te stellen aan het gebruik van fossiele brandstoffen in een woonwijk. Tot voor kort was alleen een EPL systematiek voor de nieuwbouw beschikbaar. CE heeft in samenwerking met DWA en Piode nu ook een methodiek ontwikkeld voor de bestaande bouw en deze laten beoordelen door de partijen die het instrument gaan gebruiken. Deze systematiek is met name bruikbaar in de voorbereidingsfase van grootschalige herstructureringsprojecten. Het vergelijken van de EPL in de bestaande situatie met hoe de EPL in de nieuwe situatie zou zijn, geeft inzicht in de energiekwaliteit van de bestaande plannen. De berekeningsmethodiek is in dit rapport beschreven.

Auteurs

Frans Rooijers

Delft, december 2001

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57