EPL Monitor 2003 : nieuwbouw en herstructureringslocaties

Sinds 1998 wordt jaarlijks de EPL-monitor gepubliceerd, een overzicht van de energieprestatie van woningbouwlocaties. In dit rapport wordt de monitor van 2003 toegelicht, met als nieuw onderdeel de lijst voor herstructureringsprojecten, naast de gebruikelijke lijst voor nieuwbouwlocaties. Een waardevolle aanvulling, aangezien het huidige milieubeleid zich steeds meer gaat richten op de bestaande bouw. Daar ligt immers nog een groot besparingspotentieel. Verder wordt in het rapport, naast de monitor zelf, de EPL-methodiek kort toegelicht. Het rapport sluit af met de resultaten van enkele kwalitatieve interviews met wethouders, gemeenteambtenaren en medewerkers van woningcorporaties over het beleidsproces waarin de EPL tot stand komt.

Delft, december 2003

De rapportage van deze studie is te verkrijgen bij NovemSenter. Het rapport kunt u ook downloaden op de internetsite:

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57