ESCAPE: Economic SCreening of Aircraft Preventing Emissions

Main and Background report

Het ESCAPE-project (Economic SCreening of Aircraft Preventing Emissions) verkent het technische, milieukundige en economische potentieel van vliegtuigen met minder broeikasemissies. Nieuwe vliegtuigtechnologieën en –concepten zijn nodig om de toenemende milieudruk van de luchtvaart, een gevolg van haar snelle groei, te verminderen. Het hoofdrapport en het achtergrondrapport behandelen een aantal sleutelvragen: Wat is het potentieel voor verdere ontwikkeling van vliegtuigen met de huidige turbofanmotoren? Wat is het potentieel van andere voorstuwingsopties? Wat zijn de relaties tussen ontwerpsnelheid, milieubelasting, de prijs van brandstof of CO2-emissies en de kosten van het vliegen? En welke barrières houden introductie van schonere vliegtuigen tegen en hoe kunnen deze barrières worden geslecht? De ESCAPE-rapporten zijn vervaardigd door een consortium bestaande uit CE, Peeters Advies en de Faculteit der Lucht- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft, met technische ondersteuning van ADSE, Aircraft Design and Systems Engineering. De rapporten zijn gereviewd door experts van Rolls Royce, Pratt & Whitney, NASA, DLR en NLR. De vijf reviews zijn gebundeld in de laatste bijlage van het bijlagenrapport.

Delft, augustus 2000

Main report
Background report

Dit rapport is alleen verkrijgbaar in het Engels

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57