Estimated revenues of VAT and fuel tax on aviation

Voor de internationale luchtvaart geldt ontheffing van BTW, zowel op inputs (zoals brandstof en vliegtuigen) als op inkomsten (zoals tickets). In de EU geldt voor vliegtuigbrandstof ook ontheffing van de minimum tarieven voor brandstofaccijns.

In dit rapport worden de potentiële opbrengsten van BTW op tickets en brandstofaccijns op kerosine berekend. Als BTW op tickets zou worden geheven en andere belastingen op vliegen tegelijk zouden worden afgeschaft, zou dit ongeveer 7 miljard euro opbrengen. Door accijns op kerosine te heffen zouden deze opbrengsten tot ongeveer 20 miljard euro stijgen.

In deze cijfers zijn de gevolgen van de kostenstijgingen voor de vraag naar vliegreizen niet verdisconteerd. Omdat hogere kosten tot verminderde vraag zullen leiden, kunnen de ramingen als bovengrens worden beschouwd.

Deze studie is uitgevoegd in opdracht van Transport & Environment (T&E), de Europese Federatie voor Transport en Milieu.

Auteurs CE

Jasper Faber
Marisa Korteland

Delft, juli 2013

Estimated revenues of VAT and fuel tax on aviation

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32