EU Transport GHG: Routes to 2050 II Project

Dit project, in opdracht van de Europese Commissie, DG Climate Action, en uitgevoerd door AEA, CE Delft, TNO en TEPR, was een vervolg op de studie "EU Transport GHG: Routes naar 2050'. Dit nieuwe project (met de naam “EU Transport GHG: Routes naar 2050 II”) ondersteunde de Commissie bij het ontwikkelen van haar toekomstige beleidsstrategie om de uitstoot van broeikasgassen door de vervoerssector te verminderen. CE Delft heeft met succes het proces georganiseerd om  diverse belangenorganisaties te consulteren, evenals de analyse uitgevoerd voor verschillende deelstudies: emissies van voertuigproductie en infrastructuurontwikkeling, CO2-reductiekosten, co-benefits van klimaatbeleid en indirecte effecten van dergelijk beleid. Ook mogelijke alternatieve economische ontwikkelingspaden werden onderzocht, in het bijzonder paden die een lagere transportintensiteit combineren met toenemende welvaart.

Auteurs

Eelco den Boer
Huib van Essen
Bettina Kampman
Arno Schroten
Anouk van Grinsven
Geert Warringa

Harwell, Didcot, juli 2012

Het eindrapport en de documenten van de werkgroepen zijn hier te downloaden: www.eutransportghg2050.eu/cms/reports

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57