Evaluatie van de SDE+ regeling

In het Energieakkoord is overeengekomen dat het aandeel hernieuwbare energie sterk zal moeten groeien. Het belangrijkste instrument dat hier momenteel in voorziet is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling compenseert het verschil tussen de kostprijs van een hernieuwbaar energieproject en de marktwaarde van de geleverde energie: de zogenaamde onrendabele top. De SDE+ regeling richt zich op deze wijze op de uitrol van hernieuwbare energietechnieken.

CE Delft en SEO Economisch Onderzoek evalueren in deze publicatie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de doeltreffendheid en doelmatigheid van het instrument SDE+ over de periode 2011-2015. De algehele bevinding is dat de systematiek van SDE+ beter in elkaar zit dan de voorgaande subsidie-regelingen MEP en SDE. Een groot deel van de met SDE+ ondersteunde productie komt zonder SDE+ subsidies vermoedelijk niet tot stand. Mogelijke verbeterpunten liggen in de uitvoering van de regeling en zijn onder andere gericht op verbetering van de realisatie en op het gerichter rekening houden met de kenmerken van verschillende biomassamarkten in de SDE+ regeling.


Auteurs CE

Martijn Blom
Ellen Schep
Robert Vergeer
Lonneke Wielders

Delft, november 2016

Evaluatie regeling SDE+

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Martijn Blom

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14