External and infrastructure costs of HGVs in the EU28 in 2013

Op verzoek van Transport & Environment (T&E) heeft CE Delft een overzicht gemaakt van de externe en infrastructuurkosten van vrachtauto’s in de EU28 in 2013. In een aanvullende notitie zijn deze kosten ook vergeleken met de inkomsten uit belastingen en heffingen voor vrachtauto’s in Europa. Wij schatten de totale externe en infrastructuurkosten van vrachtauto’s in de EU28 in op € 143 (€ 119-167) miljard, waarbij infrastructuurkosten verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de kosten (ca. 40%). De totale opbrengsten uit belastingen en heffingen worden voor 2013 ingeschat op ca. € 43 miljard, zodat ca. 30% (26-36%) van de maatschappelijke kosten van vrachtauto’s worden gedekt door belastingen en heffingen. 

De schatting van externe en infrastructuurkosten zijn in deze studie gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. De data die is gebruikt voor deze studie is over het algemeen compleet en gedetailleerd, hoewel er verschillen bestaan tussen de kostencategorieën. Met name voor congestie en infrastructuurkosten ontbreken consistente Europese databestanden, waardoor deze kosten ingeschat moesten worden op basis van modelberekeningen en/of case studies. Dit resulteert uiteraard in een aanzienlijke mate van onzekerheid in deze kostenposten. 

Deze studie vormt een update van ‘Are trucks taking their toll?’, een studie die CE Delft in 2009 uitvoerde voor T&E. In die studie werden de externe en infrastructuurkosten van vrachtauto’s in Europa in 2006 ingeschat op € 144 miljard, wat vergelijkbaar is met de huidige kostenschatting voor 2013. Echter, de schattingen voor de verschillende kostencategorieën verschillen sterk tussen beide studies. Zo worden de klimaatkosten hoger ingeschat, wat het gevolg is het gebruik van een hogere CO2-prijs. De daling van het aantal verkeersslachtoffers in ongevallen waarbij vrachtauto’s betrokken zijn leiden daarentegen tot aanzienlijk lagere ongevalskosten.

Auteurs

Arno Schroten

Delft, maart 2016

Revenues from HGV taxes and charges in the EU28 in 2013
External and infrastructure costs of HGVs in the EU28 in 2013

Voor meer informatie over deze studie kunt u terecht bij:
Arno Schroten
schroten@ce.nl

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11