External and infrastructure costs of road and rail traffic

Analysing European studies

In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft CE een verklarende analyse gemaakt van vijf gezaghebbende Europese studies naar van de onbetaalde kosten van weg- en railverkeer. Achtergrond van de studie is dat beleidsmakers die zich bezighouden met prijsbeleid in het verkeer vaak door de bomen het bos niet meer zien. Iedere studie lijkt namelijk in eerste instantie tot totaal verschillende resultaten te leiden. Deze ogenschijnlijke 'onenigheid der economen' maakt het onderbouwen van prijsmaatregelen natuurlijk moeilijk. Uit de analyse blijkt dat het met de economische onzekerheden wel meevalt. Er zijn zeker verschillen tussen de studies, maar deze worden niet zozeer veroorzaakt door verschillende economische waarderingen als wel door verschillen in gebruikte kentallen -emissies, ongevalsrisico's- en door verschillen in een beperkt aantal normatieve uitgangspunten. Zoals: vinden we dat de volledige onderhoudskosten van infrastructuur door de gebruikers moeten kunnen worden opgebracht? Vinden we dat de overheid haar burgers moet beschermen tegen hun eigen risico's (door bijvoorbeeld veiligheidsgordels)? Hoe serieus nemen we het klimaatbeleid? Als dit soort keuzes eenmaal zijn gemaakt zijn de verschillen in kosteninschattingen vervolgens vrij beperkt.

Delft, mei 2003

rapport

Dit rapport is alleen in het Engels verkrijgbaar.

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57