External Costs of Transport in Europe

Update Study for 2008

Op basis van de laatst beschikbare transportgegevens en de nieuwste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot externe-kostenberekening wordt in deze studie een overzicht gegeven van de externe kosten van transport in 27 Europese landen. Voor alle belangrijke vervoersmodes worden schattingen gegeven van de totale, gemiddelde en marginale externe kosten. Deze studie is een update van de vorige UIC-studie van externe kosten: ‘External costs of transport in Europe‘, door INFRAS/IWW (2004). De studie bouwt voort op het ‘IMPACT’-handboek van externe kosten, dat in 2007 voor de Europese Commissie is ontwikkeld door CE Delft en partners en dat sindsdien in heel Europa wordt gebruikt als de facto-standaardwerk voor berekening van de externe kosten van transport.

Auteurs

Huib van Essen
Arno Schroten
Matthijs Otten

Delft, november 2011

het rapport (Engelstalig)

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57