Externe evaluatie van de pilot integratie MJA in het e-MJV*

In aansluiting op het reeds bestaande elektronische milieuverslag (e-MJV) is een pilot uitgevoerd onder 40 deelnemers aan de Meerjarenafspraken Energie-Efficiency (MJA) om ook over de MJA elektronisch te rapporteren. Hiermee wordt beoogd de administratieve lasten van rapportages te verminderen. CE heeft in opdracht van SenterNovem de pilot geëvalueerd door interviews met vertegenwoordigers van bedrijven, het bevoegd gezag en branche-adviseurs. Hieruit blijkt dat bedrijven een beperkte meerwaarde ervaren op grond van tijdsbesparing. Men was wel erg te spreken over het gebruik van de al aanwezige gegevens van het voorgaande jaar. Uit de pilot bleek verder dat bedrijven en Bevoegd Gezag als belangrijkste knelpunten zagen:
 • de beperkte bereikbaarheid van de helpdesk FO-Industrie;
 • het zelf moeten inloggen om te kijken of er iets veranderd is in de status;
 • de incompatibiliteit van de applicatie en internetverkeer met de interne netwerken en de beveiliging daarvan. Naast het oplossen van deze en knelpunten van mindere betekenis, verdient het sterke aanbeveling om het Bevoegd Gezag actief te betrekken bij een brede introductie. Het rapport is door Novem gebruikt voor een advies aan EZ aangaande de voortzetting van de integratie. Meer informatie alsmede de rapportage kan verkregen worden bij www.novem.nl, de heer C. Abeelen.
 • Delft, juni 2004

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar SenterNovem www.novem.nl, de heer C. Abeelen.

  Tweets van @cedelft

  Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
  23-11-2017 09:21

  Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
  21-11-2017 14:44

  Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
  15-11-2017 10:11

  Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
  25-10-2017 14:28

  Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
  25-10-2017 14:11