Externe review conceptevaluatie CO2-sectorsysteem glastuinbouw

In het ‘Convenant CO2-emissieruimte binnen het CO2-sectorsysteem glastuinbouw voor de periode 2013-2020’ is de evaluatie van het convenant en het CO2-sectorsysteem glastuinbouw afgesproken. De ministeries van EZ, I&M en Financiën en de glastuinbouwsector hebben het CO2-sectorsysteem geëvalueerd. CE Delft is door het ministerie van EZ gevraagd om een externe review van deze conceptevaluatie. Voorliggend rapport bevat de bevindingen van deze review.

Auteurs

Frans Rooijers
Dagmar Nelissen
Geert Warringa

Delft, september 2016

Externe review conceptevaluatie CO2-sectorsysteem glastuinbouw

Meer informatie over deze review is te verkrijgen bij Geert Warringa

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57