Fact-finding studies in support of the development of a EU strategy for freight transport logistics

Lot 3: Introduction of a standardized carbon footprint methodology

Carbon footprinting is een methode die gebruikt kan worden om gegevens over de broeikasgasemissies van transportdiensten vast te stellen. De beschikbaarheid van dergelijke informatie wordt gezien als één manier om deze emissies te beperken en de doelmatigheid van het vervoer te verbeteren. Het bestaan van een veelheid aan normen, initiatieven en rekenprogramma’s betekent echter dat de diverse carbon footprints onderling niet vergelijkbaar zijn, waardoor het potentieel van deze beleidsmaatregel niet ten volle kan worden benut.

Om carbon footprinting te harmoniseren en de weg vrij te maken voor benchmarking van transportdiensten zijn vier beleidsopties vastgesteld. Deze opties hebben enerzijds te maken met meer uitgebreide rapportage, anderzijds met harmonisatie van de rekenmethoden onderling. Uit de studie wordt geconcludeerd dat een methodologie die uitgaat van real-world-gegevens over brandstofverbruik het beste scoort wanneer het aankomt op verbetering van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de carbon footprints, en bijgevolg ook met betrekking tot het kosten-batenplaatje ten aanzien van broeikasgasreducties. Deze optie wordt echter alleen realistisch geacht voor vrijwillige rapportages.

Auteurs

Eelco den Boer
Huib van Essen
Arno Schroten
Matthijs Otten
Anouk van Grinsven

Delft, december 2015

Fact-finding studies in support of the development of an EU strategy for freight transport logistics

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57