Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer. Juni 2014

TNO en CE Delft hebben een update uitgebracht van de factsheets brandstoffen voor het wegverkeer. Benzine en diesel komen aan bod, alsmede de ‘alternatieve’ brandstoffen LPG, aardgas, groen gas, biodiesel, bio-ethanol, GTL, elektriciteit en waterstof. Nadruk ligt op emissies (CO2, NOx en fijnstof), maar informatie over praktische zaken en kosten is ook opgenomen. De toepassing betreft personenauto's, vrachtauto’s en bussen. 

Deze update wijkt af van de vorige versie uit 2012 door nieuwe inzichten in de emissies van voertuigen en brandstoffen als gevolg van nieuwe emissiemetingen aan voertuigen. Daarnaast zijn sommige rekenfactoren aangepast, zoals een hoger aandeel elektrisch rijden bij plug-in hybrides (benzine) en de actualisatie van de factor voor elektriciteit naar aanleiding van de ontwikkelingen in de Nederlandse elektriciteitsmix. Qua kosten zijn er naast actualisatie van de kostenposten ook figuren opgenomen, die de kosten per km voor de gebruiker weergeven en zo de opties beter vergelijkbaar maken.

De factsheets zijn een informatiebron voor beleidsmakers bij de nationale en lagere overheden betrokken bij besluitvorming rondom verkeer, brandstofgebruik, de aanschaf van voertuigen, openbaar vervoer en milieu. De uitgebreide en up-to-date kennis van genoemde organisaties op het gebied van brandstoffen en de daarmee samenhangende milieueffecten is op deze wijze beknopt en overzichtelijk samengevat. Opdrachtgever was het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Auteurs

Huib van Essen
Anouk van Grinsven

Delft, juni 2014

Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer. Juni 2014

 

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11