Feiten en oplossingen

Vergelijking van injectie en andere verwerkingsopties

Hoe gaan we om met de diepe ondergrond? Welke stoffen horen daar thuis en welke niet? Hoe bepalen we dat? Welke afwegingen spelen daarbij een rol? Deze vragen stonden centraal in een onderzoek dat is uitgevoerd voor de NAM. Bij de produktie van olie en gas ontstaan vloeistofstromen. Sommige daarvan mogen door middel van injectie worden teruggebracht in de grond. Anderen niet: die moeten bovengronds worden verwerkt. Onduidelijk is echter waar de grens ligt en waarom. Op dit moment bestaat dan ook geen helder beleid ten aanzien van duurzaam gebruik van de diepe ondergrond. Standpunten van de diverse betrokkenen hierover lopen sterk uiteen. De NAM heeft CE gevraagd deze percepties in kaart te brengen. Om na te gaan op welke manier de betrokkenen omgaan met vraagstukken rondom de diepe ondergrond zijn gesprekken gevoerd met verschillende verheden, onderzoeksinstituten en de milieubeweging. Parallel heeft CE een doelmatigheidsstudie uitgevoerd, waarin de milieubelasting van verschillende verwerkingsroutes in kaart is gebracht. Hiermee kan de discussie over wel of niet injecteren worden gevoed. Half april heeft naar aanleiding van de onderzoeken een workshop plaatsgevonden met alle betrokkenen. Hieruit is gebleken dat behoefte bestaat aan vervolgstappen op dit gebied om uiteindelijk helder en consistent beleid te ontwikkelen. Ook met het oog op toenemend gebruik van de diepe ondergrond, bijvoorbeeld voor CO2-opslag en toepassing van aardwarmte, is dit van belang.

Auteurs CE

Harry Croezen

Delft, mei 2003

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14