Fiscale maatregelen personenauto's

Onderzoek naar de effecten van een alternatieve variant voor de autobelastingen in het kader van de Autobrief

De Nederlandse overheid presenteert haar plannen voor de autobelastingen voor de periode 2016-2019 in de Autobrief 2. Een belangrijk doel van die plannen is om de tekortkomingen van de huidige autobelastingen (o.a. niet-robuuste belastinginkomsten) op te lossen. Idealiter, worden echter ook de sterke punten in stand gehouden. De vergroening van de autobelastingen in de periode 2008–2014 is namelijk zeer effectief geweest in het verminderen van de CO2-uitstoot van (nieuwe) auto’s. Het behoud van een effectieve CO2-prikkel in de autobelastingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de CO2-doelstellingen voor verkeer zoals geformuleerd in het SER-Energieakkoord.

In deze studie heeft CE Delft in opdracht van Louwman & Parqui een alternatief belastingpakket opgesteld en doorgerekend dat leidt tot:
  • stabielere en hogere belastinginkomsten;
  • een significante CO2-reductie in lijn met de ambitieuze doelstellingen uit het SER-akkoord;
  • een verbetering van de luchtkwaliteit;
  • wegnemen van ernstige verstoringen op de automarkt. 

Voor dit pakket zijn met behulp van het personenautomodel DYNAMO 2.3 de wagenpark-, milieu- en budgettaire effecten in 2020 bepaald.

Auteurs

Huib van Essen
Arno Schroten

Delft, juni 2014

Fiscale maatregelen personenauto's

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57