Fosforkringloop voor Thermphos

CE heeft een van de grootste, wereldwijd opererende, producenten van fosforhoudende producten -Thermphos International BV- ondersteunt bij het opzetten van strategisch milieumanagement. Als onderdeel hiervan is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het sluiten van de fosforkringloop en wat de economische en milieueffecten hiervan zouden zijn. Hieruit blijkt dat in Nederland restfosfor vooral in mest en afvalwaterzuiveringsslib voorkomt. De as die overblijft bij het verbranden van mest en slib zou bij Thermphos kunnen worden ingezet. Het onderzoek van CE wijst uit dat er in principe veel te winnen is, zowel voor het milieu als financieel, door deze as bij Thermphos in te zetten. De assen bevatten metalen als koper, zink en ijzer uit het veevoer en uit de afvalwaterzuivering. De concentratie van deze metalen is te hoog om het bij Thermphos in te kunnen zetten. Thermphos onderzoekt momenteel, samen met andere partijen in de keten, hoe hier een oplossing voor te vinden is. De resultaten hiervan zijn tevens in het Nederlands en Engels samengevat in een folder die bij Thermphos verkrijgbaar is.

Auteurs

Geert Bergsma
Harry Croezen

Delft, september 2000

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57