Gastransitie en warmtenetten

In de omschakeling naar een duurzame warmtevoorziening is restwarmte-benutting in woningen en gebouwen een belangrijk onderdeel. De huidige industriële restwarmte zal in de toekomst minder ruim beschikbaar zijn doordat industrieën veel efficiënter worden, verdwijnen of inkrimpen. Aardwarmte is een duurzame bron, maar er is nog veel onduidelijk over de potentie op lange termijn. Milieudefensie heeft CE Delft gevraagd om te onderzoeken wat de beschikbaarheid is van duurzame warmte, in de vorm van geothermie of industriële restwarmte vanuit verduurzaamde industrie voor stadverwarming in 2030 en 2050.

Auteurs

Benno Schepers
Lonneke Wielders
Marijke Meyer

Delft, april 2016

Gastransitie en warmtenetten

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij:
Lonneke Wielders
wielders@ce.nl

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57